Tankarna bakom den franska revolutionen

Den franska revolutionen hade stort, för att inte säga avgörande inflytande på spridningen av de liberala idéerna. Många faktorer kan pekas ut som katalysatorn bakom den franska revolutionen, till exempel den svält som rådde i landet, men sanningen är att revolutionen kanske inte hade kommit till stånd utan de idéer som drev den framåt. Dessa nya, humanistiska idéer om människors lika värde och frihet, kom från den tidens filosofer och tänkare, och spred sig inom den allt större borgarklassen.240px-Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait)

En av de mest inflytelserika tänkarna i slutet av 1700-talet var Voltaire. Voltaire föddes år 1694 och dog år 1778, bara ett år innan den franska revolutionen. Hans verkliga namn var Françoise-Marie Arouet, och han förde under sin levnad en kamp mot religiös intolerans, politiskt förtryck och okunnighet. Han var från 1746 ända fram till sin död ledamot av Franska akademien, och som sådan gjorde han det till sin uppgift att informera sina landsmän om den religionsfrihet, tryckfrihet och det styrelsesätt som rådde i England. Denna information, i kombination med Voltaires argument för att man skulle införa en konstitutionell monarki i Frankrike och avskaffa adelsståndet, var stora bidragande orsaker till den franska revolutionen.

En annan inflytelserik filosof var Jean-Jacques Rousseau. Rousseau argumenterade för att människan har en naturlig rätt till frihet, tankar som bland annat uttrycktes i hans verk Émile och Om samhällsfördraget, båda publicerade år 1762. I Émile ville Rousseau påvisa hur den då traditionella uppfostran av barnen tog ifrån dem deras förmåga att utveckla egna tankar och idéer, och i Om samhällsfördraget förespråkade Rousseau ett helt jämlikt samhälle, som bland annat skulle innebära direktdemokrati. Båda böckerna kritiserade också religionen hårt, något som ledde till att Rousseau var tvungen att fly till Schweiz och leva i exil.

Om man vill få samma spridning för sina idéer idag som Voltaire och Rousseau fick i 1700-talets Frankrike, måste man ta till andra metoder, eftersom det numera finns en enormt mycket större mängd information som man konkurrerar med på internet. Det mest effektiva sättet för att få sina idéer att synas är att använda sig av SEO, sökmotoroptimering. Du kan få hjälp med SEO hosting på Internetvikings.com.

 
 
 
 
 
 
erudito