Sexuell frigjordhet

Sexualitet är ett område som omfattar många beteenden, åsikter, känslor och teorier. Det gör att det är svårt att säga om vi idag, generellt är sexuellt frigjorda eller inte. I slutet av 1960-talet var tidsandan väldigt bejakande när det handlade om sexuellt experimenterande, men sedan dess har AIDS-epidemin påverkat mångas värderingar och gjort oss lite mer försiktiga. Det som var normalt i breda kretsar 1968 kan ofta anses vara ett frigjort beteende idag. Men det finns också exempel på områden där vi kanske är mer frigjorda idag än någonsin tidigare. Att titta på porr har, mycket på grund av att det blivit så lättillgängligt, blivit mycket vanligare än någonsin tidigare. Graden av frigjordhet varierar mer än förut eftersom Sverige idag är mer multikulturellt. Inom stora grupper av immigranter skiljer sig synen på frigjordhet mycket kraftigt från vad som “medelsvensson” anser vara helt normalt. I det här inlägget kommer vi att definiera begreppet frigjordhet och berätta om en undersökning som är på gång.

Kartläggning på gång

Det har faktiskt inte genomförts någon större kartläggning om svenskarnas vanor när det gäller sex och samlevnad sedan 1996. Vi vet alltså inte säkert hur sexuellt frigjorda vi är idag jämfört med hur det tidigare har sett ut. Folkhälsomyndigheten kommer dock att påbörja en större undersökning där mer än 50 000 informanter ska få svara på frågor om sin sexuella hälsa. En av arbetshypoteserna är att dagens svenskar har mindre sex än på mycket länge. Det är så det ser ut internationellt i jämförbara länder. En av anledningarna till det anses vara att vi lider för mycket av stress och helt enkelt inte har tid med sex på samma sätt som tidigare. Sexuell frigjordhet handlar dock inte bara om hur ofta eller om med hur många vi har sex. Gränserna för vad som i allmänhet anses vara okej i fråga om sexuella handlingar har flyttats fram. Om man utgår från den moral som gällde för 100 år sedan är vi otroligt frigjorda idag, även om vi kanske inte har sex lika ofta.

Är det bra eller dåligt att vara frigjord?

Frigjord är egentligen ett värdeneutralt ord och om det bra eller dåligt beror på vad man har för åsikt om det som den frigjorda individen frigjort sig ifrån. I det här fallet handlar det om att inte låta sig påverkas av normer kring sexualitet och sexuella beteenden. Man kan vara frigjord på olika sätt och olika mycket men det är vanligt att man, efter att ha frigjort sig från konventionerna, har fler partners än vad som är normalt, kanske av båda könen och att man inte lägger några moraliska värderingar i sexuella praktiker som i vissa kretsar är kontroversiella. BDSM, partnerbyte och gruppsex är exempel på aktiviteter som man kanske måste vara lite frigjord för att ge sig hän åt. Är man frigjord bör man iaktta extra försiktighet när det gäller preventivmedel och skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. kondomeronline.se ger bra råd om hur man tar det säkre före det osäkra i sovrummet, eller var man nu får utlopp för sin frigjordhet.

 
 
 
 
 
 
erudito