Milton Friedman

Milton Friedman föddes 1912 i Brooklyn i New York (hans föräldrar immigrerade till USA från Österrike-Ungern, nuvarande Ukraina) och dog år 2006 i San Francisco i Kalifornien. Han var en av världens kanske mest inflytelserika nationalekonomer och statistiker, och är kanske mest känd för sin forskning inom konsumtionsanalys, monetär historia och monetär teori. Han var professor vid University of Chicago mellan 1948 och 1977, och tilldelades år 1976 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Friedman var också en anhängare av klassisk liberalism och libertarianism. Klassisk liberalism innebär att man lägger stor vikt vid privat ägande, naturrätten, ett begränsat statligt inflytande, att försvara politiska rättigheter och en ekonomisk politik baserad på fri marknad. Fri marknad innebär att priserna på marknaden baseras på konkurrens mellan dess aktörer. När man som konsument väljer vilken aktör man vill handla från spelar dock även andra faktorer än pris in, till exempel kvalitet. Om du exempelvis vill åka gokart i Stockholm finns det ett ställe som håller betydligt högre kvalitet än andra på marknaden, nämligen O’Learys i Kista.800px-Portrait_of_Milton_Friedman

Milton Friedman var dock inte bara en inflytelserik person i den akademiska världen, utan också i den politiska. Han var ekonomisk rådgivare åt president Ronald Reagan, presidentkandidaten Barry Goldwater och president Richard Nixon, och hans inflytande sträckte sig även utanför USA:s gränser. Hans syn på bland annat beskattning, privatiseringar, avregleringar och penningpolitik påverkade många regeringar runt om i världen, och kanske allra mest Margaret Thatcher i Storbritannien, Brian Mulroney i Kanada och Nya Zeelands finansminister Roger Douglas. Hans status som erkänd nationalekonom gjorde att han i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet reste runt hela världen för att föreläsa och argumentera för sin syn på ekonomisk politik. Han talade till och med om kapitalistisk marknadsekonomi när han besökte Sovjetunionen och Jugoslavien, traditionellt marxistiska stater. Friedman ansåg nämligen att denna form av marknadsekonomi var en förutsättning för frihet, något som alla liberaler värnar om. Genom en fri marknad menade han att auktoritära regimer inte skulle kunna detaljstyra ekonomin, och därmed inte heller kunna kontrollera sina medborgare i samma utsträckning. Detta budskap, som han till och med förde till Kina, sägs ha bidragit till att bland annat Deng Xiaoping så smått började liberalisera landets ekonomi.

 
 
 
 
 
 
erudito