Liberalism och kroppslig frihet

Den liberala feminismen innebär att alla kvinnor ska kunna styra sina liv och bestämma över sina egna kroppar. Här ingår att få göra skönhetsoperationer utan att bli skammad av omgivningen, eller låta bli att anpassa sig till rådande skönhetsideal. Enligt liberalismen är människans integritet och frihet okränkbar, och friheten krävs för att medborgarna ska kunna bli ansvarskännande medborgare.

Med anatomiska implantat från Motiva kan du simulera formen hos naturliga bröst. Du kan använda dig av anatomiska implantat för att uppnå den kroppsliga frihet du alltid har drömt om. Enligt liberalismens ideologi där varje människa själv fritt ska kunna utforma sitt liv, i demokratiskt samspel med andra. Motivas anatomiska implantat ger dig friheten i många olika val vad gäller utseende, rörelse och känsla.

Liberalismens rötter

Den liberala ideologin har sina rötter i frihetsrevolutionen och upplysningen under 1700-talet. Vetenskapen var i början en filosofisk gren. Det var först i samband med den vetenskapliga revolutionen som filosoferna skildes åt från vetenskapsidkare. Filosofin influerar fortfarande vetenskapen starkt, till exempel i frågor som materialism. Den filosofiska monismen materialism menar att naturens mest grundläggande substans är materia, som anses ligga till grund för vårt medvetande och alla övriga processer i universum. Men nya upptäckter inom kvantmekaniken har visat att materialismen inte räcker för att förklara verkligheten. På detta sätt påverkar filosofin än idag vetenskapen, och vice versa.

Liberalismens anhängare brukar ofta förespråka tolerans, öppenhet och demokrati. De anser att rättvisa och frihet bör värderas högt, samtidigt som en kritik bör finnas mot makten. Att försvara särskilda rättigheter hör till liberalismen, som religionsfrihet och mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna ses som en del av folkrätten, och reglerar relationer mellan individen och statsmakten. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs år 1948, och gäller för alla oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning eller religion.

Liberala rättigheter och bröstoperationer

Även när det gäller bröstoperationer anser liberalismens ideologi att det är individens behov som ska styra. Många transpersoner har tidigare fått vänta länge på att få könsbekräftande vård. Även andra grupper i samhället kan drabbas av diskriminering vad gäller bröstoperationer, som kvinnor som har tillfrisknat från cancer. Alla dessa kvinnor vill inte ha bröstrekonstruktion, och flera av dem har nu startat föreningen “Plattnormen” som verkar för att förändra samhällets normer kring bröstrekonstruktion.

 
 

Fler artiklar om Liberalism & liberala åsikter

 
 
 
 
 
 
erudito