Liberalism och åsikter om utseende

Liberalismen är en politisk filosofi som har sitt ursprung i en mängd olika tänkare från 1700-talet. Dessa tänkare skrev en mängd olika böcker, vilka har kommit att påverka hur människor idag ser på världen. Dock så är de liberala åsikterna annorlunda idag i jämförelse till förr i tiden. De skiljer sig åt på en mängd olika sätt, men framför allt i hur man ser på utseende, frihet och människor.

Liberalismen förr i tiden

Genom att liberalismen föddes på 1700-talet så fanns en mängd andra typer av normer i samhället. Världen var i princip uppbyggd av kungadömen varpå människor hade mycket begränsad frihet att göra affärer, välja sin partner och sitt utseende. Liberalism hade annat fokus på denna tid, vilket mest fokuserades på hur staten skulle vara uppbyggd. Exempelvis handlade det om att filosoferna diskuterade olika typer av idealsamhällen varpå demokratin var den styrande makten istället för de olika kungarna och kejsarna.

På grund av att samhället var dåligt utvecklat fanns det därför heller inget fokus på utseende eller sexuell läggning. Det fanns inte heller några kliniker som som erbjöd en hårtransplantation för dem som identifierade sig med det andra könet. Därefter fanns det inte heller något stöd för dem som ville göra könsbyten. Detta är alla saker som i dagsläget identifieras som liberala åsikter och mänskliga rättigheter.

Liberalism idag

Den liberalism som finns i samhället idag är mycket annorlunda mot den som fanns förr i tiden. Politiker pratar väldigt ofta om mänskliga rättigheter och friheter som ska gälla för alla i hela världen. Dessa har sin grund i de gamla filosoferna från 1700-talet. Men på grund av att det gått så pass lång tid har politiker modifierat och vidareutvecklat dessa idéer till något mer.

Exempelvis menar många politiker i Sverige idag att alla ska ha rätt att identifiera sig med vilket kön man än önskar. Om detta innebär en hårtransplantation för att man ska se mer manlig eller kvinnlig ut så väljer man helt och hållet själv om detta ska göras. Liberalismens idé är alltså att varje människa har rätten att bestämma helt och hållet själv hur man vill se ut.

Liberalismen idag innebär alltså att stå upp för människans frihet på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare. Det innebär på så sätt att det är mer än en politisk filosofi om hur stater ska styras då det handlar om hur människor ska hantera sina personliga relationer. Ett exempel på detta är Priderörelsen varpå människans friheter att välja själv främjas. Detta är en rörelse där både privatpersoner och politiker samlas för att demonstrera för människans rätt att älska vem man vill och se ut hur man vill. På så sätt har de liberala åsikterna spridit sig globalt och många ser ofta dessa åsikter som en självklarhet.

 
 

Fler artiklar om Liberalism & liberala åsikter

 
 
 
 
 
 
erudito