Liberalism i världen

Liberalismen utvecklades under renässansen och var då liksom nu ett stöd för den fria individens rätt att själv styra och bestämma över sitt liv. Det finns liberala partier i stort sett i varje demokratiskt land även om de på den politiska vänster- högerskalan kan skilja sig avsevärt åt liksom i den politik de i övrigt förespråkar. Men demokrati och individens fria rätt är grundstenar i all liberalism i världen. I USA är det demokraterna som står för liberalismen och självklart är man i landet och världen nu oroad för vad Trump skall hitta på. Inte endast för att han är konservativ republikan, utan ultrakonservativ och totalt oerfaren inom politik.

Vart går världen nu

Det finns därmed en Rädsla efter Trumps valseger. Dels hos landets invandrargrupper från latinamerikanska länder och från muslimska länder, då han i båda fallen gjort många, både kritiska och hårda uttalanden om dessa grupper och vad som skall ske med dem i det “nya” Amerika. Dels från den inhemska gruppen av ej vita amerikaner som fått ungefär samma kritik som de tidigare nämnda. Att Trump dessutom tycks välja medarbetare som har en helt motsatt syn mot vad forskare och insatta har i olika frågor, gör inte saken bättre. Kanske kan han “Make America great again” men det blir på bekostnad av övriga världen.

Fulaste kampanjen någonsin

Att han dessutom redan visat sig vara en stor lögnare som lovar stort, men håller tunt har inte gjort saken bättre. Att Ryssland dessutom, troligtvis hade en stor del med hans seger att göra har inte lett till att tongångarna blivit mildare. Inte heller hans temperament och näst intill totala avsaknad av självinsikt och eftertänksamhet. Men det finns trots allt de som tror på honom, allt från vit maktrörelsen till investerare som tror att han kommer att kunna få den amerikanska ekonomin på fötter. Kritikerna menar att man inte kan styra USA som om det vore isolerat från omvärlden och totalt oberoende av andra länder.

 
 
 
 
 
 
erudito