Liberala Kvinnor

Världen, inte minst den politiska, kan synas förunderlig. Ta till exempel liberalismen som sedan renässansens dagar stått för demokrati och individens rätt att göra egna val, att bestämma över ditt eget liv, utan vare sig myndigheternas eller andras påverkan. Det borde ju då gälla alla eller hur? Ändå finns det, till och med i Sverige ett av de mest jämställda länderna i världen, en organisation som tar till vara intressen för liberala kvinnor. Borde inte de ingå som en självklar enhet i vad liberalism står för? Tydligen inte eftersom man ansett dig tvungna att bilda en speciell feministisk grupp.

Liberal kvinnoorganisation jobbar mot en stereotyp mansbild

Att kvinnor, speciellt de som tar en plats i det offentliga rummet, blir baktalade och misskrediterade är tyvärr ingen nyhet. Det finns många “små män” som upptäckt att de via Internet kan uttrycka sitt hat och missnöje mot kvinnor, kanske speciellt Liberala kvinnor i Sverige. Dessa män och i undantagsfall kvinnor kan dock ursäktas med att de har en förvrängd syn på världen, men dessa, i huvudsak, manliga liberalister som gör att en liberal organisation med feministiska förtecken behövs, vad skall vi tycka om dem? Sviker inte de liberalismens ideal? Att vara liberal borde självklart också vara att vara feminist.

Liberala kvinnor, som organisation, borde inte behövas

Liberala kvinnor i Sverige är en organisation som inte borde behöva finnas, men den har tyvärr sitt berättigande. De har en liberal och feministisk grundsyn på hur landet och världen borde se ut och styras. Om du har en liberal grundsyn borde du stödja deras arbete oavsett om du är kvinna eller man, oavsett om du ligger till höger eller vänster, för i ett liberalt samhälle borde inte en organisation som denna över huvud taget behöva förekomma.Så var befinner du dig i din kamp för liberalismen, är du kvar på medeltiden? Bekämpa trollen ute på nätet och andra platser. Stöd liberala kvinnor i Sverige.

 
 
 
 
 
 
erudito