Kritik mot liberalism


Precis som namnet antyder så handlar liberalism om frihet i flera olika sammanhang: politiskt, moraliskt, ideellt och sexuellt, till exempel. Rätten att vara den man är, att få bestämma över sitt eget liv och att försvara dem som av olika anledningar inte får vara fria hör till några av liberalismens grundstenar. Genom historien har det funnits många olika liberalistiska idéer och rörelser, till exempel cynikerna i antikens Grekland som ansåg att alla borde få ha samma värde, de olika revolutionerna i till exempel Frankrike och USA för ett par århundraden sedan som handlade om medborgarnas rättigheter och 1900-talets kvinnorörelser för exempelvis rösträtt.

Som med allt här i livet så har de liberalistiska ideologierna ofta bemötts med hård kritik och den har framförallt kommit ifrån människor som föredrar traditionella och konservativa riktlinjer. Även här finns det många exempel genom historien, till exempel den katolska kyrkan, 30-talets framväxande och fortfarande existerande naziströrelse och dagens saudiarabiska regenter. Exemplen må vara extrema, men själva motsättningen liberalism-antiliberalism syns mycket klart här.

Argument mot liberalism


I dagens Sverige kan det verka som en självklarhet att varje individ får vara den person man vill vara så länge man inte skadar någon annan. Att fritt kunna ha på sig en Hoodie med tryck där man uttrycker sig politiskt eller kulturellt är det egentligen inga konstigheter med och i jämförelse med många andra länder, kanske till och med de flesta, kan man inom Svea rikes gränser vara öppet ateist, homosexuell, anarkist eller feminist. Trots det finns det ändå många som opponerar sig mot denna frihet och menar att den gjort människor slöa, självgoda och till och med farliga för samhället. De mest kritiska rösterna brukar ofta tala om bristande moral och en kaotisk tillvaro när liberalismen kommer på tal. Att människor som får vara för fria samtidigt degenererar både individuellt och kulturellt och att en nations etik, samhörighet och profil genom det hotas.

Det finns flera exempel på berömda personer som offentligt kritiserar liberala idéer och de brukar generellt sett, men inte alltid, tillhöra det högra spektrumet på den politiska skalan, till exempel Jimmy Åkesson, Donald Trump och Vladimir Putin. I deras tal används både öppna argument och hundvisslor som till exempel “familjevärden” och “social samstämmighet” för att främja konservativa ideologier och liberalismen betraktas som något icke-önskevärt eller hotfullt för “gamla hederliga” värdesystem och trosåskådningar.

Hot mot religion, familj och stat

Att äldre generationer alltid sett ner på yngre generationer är ett faktum, men när det kommer till liberalistiska idéer handlar det mindre om generationsskillnader och mer ekonomiska och sociala skillnader. En person som till exempel ser en ateist som moraliskt lågstående gör det eftersom de själva lever inom ett trossystem där värderingar nödvändigtvis kommer från en högre makt, snarare än den individuella viljan och förmågan att göra gott. Med det utgör den icke-troende personen ett hot för den som är religiös. både då denne blir moraliskt “farlig” men också då denne vågar gå emot den etablerade ordningen. Vanliga argument som används mot liberalismen är alltså att den hotar ordningen på flera plan.

 
 
 
 
 
 
erudito