Klassisk liberalism


Klassisk liberalism är en politisk ideologi och gren av liberalismen. Andra namn på ideologin är Laissez faire och libertarianism. Den åsyftar till att minska statens storlek och starkt begränsa dess makt över individen, primärt genom skattesänkningar, privatiseringar och avreglering av marknaden. Ideologin motsätter sig idén om att ett samhälle behöver en beslutande maktelit bestående av politiker för att samhället ska kunna fungera. Istället anser klassiska liberaler att människor har rätt – och är mer kvalificerade – att ta hand om sig själva och sina medmänniskor.

Hierarkier med ledare är naturligt i alla politiska ideologier, men deras makt ska begränsas. I företag finns det olika sätt att reda ut struktur och ledarskap. Genom att anlita en scandinavian interim executive kan man få hjälp att strukturera sin organisation. När det gäller hela nationer med miljoner människor finns sällan den lyxen.

Klassiskt liberala partiet


Det parti i Sverige som står närmast ideologin är Klassiskt liberala partiet. Det hette tidigare bara Liberala partiet, men bytte namn eftersom det skapade förvirring när Folkpartiet bytte namn till Liberalerna 2015. Partiledare är sedan mars 2019 civilingenjören Erik Svansbo.

Partiet är för arbetskraftsinvandring, men emot bidragsmigration. Argumentet är att människor som kommer till Sverige är lika mycket människor som alla andra. Därför bör det ställas lika mycket krav på skyldigheter för nyanlända och inte bara krav på rättigheter. Vård och skola anses på bästa sätt lösas genom privatisering. För skolan är idén att lärare, barn, föräldrar och didaktiska teorier är olika. Alla och allt passar inte in i en och samma modell. Klassiskt liberala partiet anser därför att det ska vara enklare att starta och driva friskolor.

Klassiskt liberala partiet anser dock att staten har en viktig roll i samhället som inte bör fördelas ut på individer eller företag, och det är att skydda individernas rättigheter. Det innebär att staten bör stå för nationellt försvar, polis och rättsväsende. Det innebär också att invånarna har rätt att försvara sin egendom.

Kända libertarianer


Bland internationella teoretiker hittar vi bland andra nobelpristagaren Milton Friedman, författaren och filosofen Ayn Rand och Ludwig von Mises – den kanske största tänkaren i den österrikiska nationalekonomiska skolan.

I USA lever de klassiskt liberala idéerna till viss del kvar i det republikanska partiet. I valet 2012 ställde Ron Paul upp som den republikanska presidentkandidaten. Han företrädde mycket konservativa och klassiskt liberala värderingar som skapade en stor följarskara, inte minst online. Det räckte dock inte för att vinna den republikanska nomineringen. De tredje största partiet i USA är “The Libertarian Party” som grundas i de klassiskt liberala åsikterna.

I Sverige är denna typ av värderingar inte något som är särskilt framträdande. I Sveriges medievärld är antagligen Alexander Bard den som starkast förespråkat klassisk liberalism. Han har bytt parti och ideologier ett antal gånger, men har alltid uttryckt ett tycke för klassiskt liberala åsikter.

 
 
 
 
 
 
erudito