John Locke

John Locke var en engelsk filosof som levde under 1600-talet i England. Han har fått stor betydelse för eftervärlden, framförallt genom hans inflytande över den filosofiska inriktningen empirismen och den politiska inriktningen liberalismen. En av hans tankar, som kanske är den han är mest känd för idag, är att människan föds som tabula rasa, ett oskrivet blad, och att allt vi blir kommer från det vi lär oss av våra erfarenheter. Tillsammans med andra filosofer från upplysningstiden, såsom Voltaire och Montesquieu, räknas John Locke till de som lade grunden för liberalismen.JohnLocke

Locke föddes år 1632 i Somerset. Tack vare att hans far hade kontakter som åklagare kunde Locke komma in på en av Englands finaste skolor på den tiden, Westminster School. Vid tjugo års ålder fortsatte han sina studier vid Christ Church College i Oxford, där han studerade en rad olika ämnen som retorik, grekiska, grammatik, geometri och moralfilosofi. Han påbörjade också studier i teologi, men ogillade både innehållet och undervisningsmetoden i detta ämne. Så småningom övergav han det därför för läkarstudier.

Trots att han också färdigställde sina studier, och tog både kandidatexamen och magisterexamen, skulle han aldrig arbeta som praktiserande läkare, på grund av att hans egen hälsa var för dålig. Istället arbetade han under större delen av sitt liv som lärare, först åt studenter på Oxford i fyra år, och senare åt sonen till en nära vän, Anthony Ashley Cooper, earl av Shaftesbury. Även idag finns som bekant många privatlärare, med det är numera mycket sällsynt att de ägnar hela sin tid åt bara en student. Istället har de flera uppdragsgivare som de arbetar åt samtidigt. Om du är en av dessa lärare, har du sannolikt mycket att tänka på när du ska planera undervisningen för flera studenter på olika nivå, samtidigt som du ska sköta ditt företag. Då kan det vara skönt att i alla fall inte behöva oroa sig för att pengarna kommer in som de ska. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att du får betalt.

Locke fick genom sin nära vän och sin elev flera högt uppsatta positioner i samhället, men hans vänskap drev honom också ut ur landet. Detta eftersom Shaftesbury deltagit i en sammansvärjning, och var tvungen att fly från England. Locke följde honom till Nederländerna, och kanske var det väl, för de fem år han tillbringade där var några av de mest produktiva för hans skrivande. Bland annat skrev han där på sitt viktigaste verk, An Essay Concerning Human Understanding.

 
 
 
 
 
 
erudito